Program TSNM '14

W ramach projektu odbywają się następujące działania:

 

Spotkania:

W terminie od 01.05 do 31.08.2014 po polskiej i niemieckiej stronie granicy (m. in. w Szczecinie, Neubrandenburgu i Pasewalku) odbywają się spotkania, których celem jest zawiązanie partnerstw z nowymi podmiotami w ramach sieci. Uczestnikami spotkań są osoby aktywnie działające w obszarze kultury, sztuki i edukacji. Spotkania te umożliwiają nam podjęcie regularnych rozmów z grupą partnerów z obszaru transgranicznego, których efektem będzie utworzenie ideowego i realizaycjnego kształtu programowego sieci.

 

Warsztaty:

Młodzież, studenci oraz osoby aktywne na polu kultury i sztuki wezmą udział w warsztatach intermedialnych, które odbędą się w Szczecinie i w Neubrandenburgu. Grupa uczestników z Polski i z Niemiec będzie miała za zadanie realizację materiału video na temat "Ja i moje miejsce". Głównym założeniem warsztatów jest swobodna eksploracja punktu i linii, podstawowych wartości - praelementów w sztukach wizualnych i przełożenie tych doświadczeń na język filmowego eksperymentu. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane na jesieni na Szczecin European Film Festival.

 

Projekcje:

W Szczecinie i Neubrandenburgu odbędą się również projekcje filmowe, w ramach których zostaną zaprezentowane efekty pracy uczestników spotkań warsztatów intermedialnych oraz filmy przedstawiające współczesne zagadnienia polsko-niemieckie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem! W tym celu prosimy o wybranie konkretnej daty.