Spotkanie VIII, Szczecin

27.08.2014, Środa, 15:00
Szczeciński Inkubator Kultury, (zobacz mapkę)

Dnia 27.08.2014 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu "Transgraniczna sieć nowych mediów". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele instytucji kulturalnych mieszczących się na terenie pogranicza.

CEL SPOTKANIA: podsumowanie projektu, rozwój koncepcji dalszej współpracy w celu osiągnięcia trwałych efektów transgranicznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

  • przedstawienie uczestników spotkania
  • przedstawienie aktualnego stanu realizacji projektu TSNM
  • ekspert Antoni Karwowski: przedstawienie case study z zakresu sztuki wizualnej i videoart jako narzędzi pracy przy projektach polsko-niemieckich
  • podsumowanie projektu, rozwój koncepcji dalszej współpracy
  • Konferencja Prasowa: przedstawienie projektu zachodniopomorskim mediom
  • rozmowy integracyjne.