Spotkanie VII, Szczecin

28.07.2014, Poniedziałek, 14:00
Szczeciński Inkubator Kultury, (zobacz mapkę)

Dnia 28.07.2014 r. odbyło się już siódme spotkanie organizowane w ramach projektu „Transgraniczna sieć nowych mediów”. Tym razem uczestnicy ponownie spotkali się w Szczecinie.

CEL SPOTKANIA: wymiana doświadczeń z zakresu realizacji polsko-niemieckich projektów sieciowych w celu osiągnięcia trwałych efektów transgranicznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

  • przedstawienie uczestników spotkania
  • przedstawienie aktualnego stanu realizacji projektu TSNM, założeń formalnych i organizacyjnych
  • ekspert Michael Kurzwelly: przedstawienie case study na bazie funkcjonowania jednego z najważniejszych projektów na polsko-niemieckim pograniczu: Nowa Amerika
  • omówienie potencjalnych szans i czyhających zagrożeń na projekty angażujące wielu partnerów z Polski i Niemiec na bazie projektów Nowa Amerika i TSNM
  • nawiązanie/wzmocnienie współpracy: rozmowy integracyjne.