Spotkanie VI, Neubrandenburg

16.07.2014, Środa, 16:00
Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg e.V. Arche N, (zobacz mapkę)

Dnia 16.07.2014 odbyło się szóste spotkanie w ramach projektu „Transgraniczna sieć nowych mediów”. Uczestnicy – podmioty aktywnie działające w obszarze kultury, sztuki i edukacji na terenie pogranicza, spotkali się w celu prowadzenia dalszych rozmów na temat realizowanych projektów.

CEL SPOTKANIA: współpraca przy realizacji projektu, omówienie możliwości współpracy przy realizacji projektów na pograniczu polsko-niemieckim oraz możliwości przepływu kapitału ludzkiego, w celu osiągnięcia trwałych efektów transgranicznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

  • przedstawienie uczestników spotkania
  • przedstawienie aktualnego stanu realizacji projektu TSNM, założeń formalnych i organizacyjnych
  • przedstawienie zakresu działalności wszystkich partnerów, planowanie dalszych możliwości współpracy, propozycje wspólnych działań i promocji
  • ekspert Marco Hammer: przedstawienie case study z zakresu funkcjonowania TFA Trainings-und Fortbildungsakademie GmbH / TFA Akademia Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. (TFA  Trainings-und Fortbildungsakademie GmbH) - placówki edukacyjnej z filiami m.in. w Prenzlau, Anklam i Pasewalku
  • omówienie regionu Szczecina, który zyskuje na znaczeniu w obszarze gospodarki i kultury w kontekście długofalowego kształcenia szczególnie młodszej generacji w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
  • omówienie funkcjonowanie sieci partnerskich, które umożliwiają konstruktywną wymianę wiedzy o obopólnych potrzebach
  • wzmocnienie współpracy: rozmowy integracyjne.