Spotkanie V, Grambow OT Schwennenz

12.07.2014, Sobota, 11:00
Grambow, (zobacz mapkę)

Dnia 12.07.2014 odbyło się piąte spotkanie organizowane w ramach projektu „Transgraniczna sieć nowych mediów”.

CEL SPOTKANIA: współpraca przy realizacji projektu, omówienie możliwości współpracy przy realizacji projektów na pograniczu polsko-niemieckim oraz możliwości przepływu kapitału ludzkiego, w celu osiągnięcia trwałych efektów transgranicznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

  • przedstawienie aktualnego stanu realizacji projektu TSNM, w tym potencjalnego zainteresowania projektem Urzędu Marszałkowskiego
  • sprawy organizacyjne dotyczące czasu i miejsc spotkań / warsztatów/ projekcji, w tym omówienie filmów o tematyce „granicy”
  • omówienie wybranych działań / projektów realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim: tworzącego się Transgranicznego Centrum Kulturalnego Uniwersytetu Szczecińskiego (szukającego partnerów projektu)
  • ekspert Klaus Blaudzun: przedstawienie case study z dziedziny funkcjonowania nowych mediów jako formy działania sieci nowych mediów; przedstawienie case study z dziedziny projektów medialnych na bazie festiwalu filmowego FISH realizowanego w Rostocku pod kątem działań polsko-niemieckich (pracownicy i wolontariusze z Polski i Niemiec)
  • wzmocnienie współpracy: rozmowy integracyjne, poznanie okolicy, wspólny spacer na granicę polsko-niemiecką.