Spotkanie IV, Ueckermünde + Neubrandenburg

02.07.2014, Środa, 13:00
Ueckermünde, (zobacz mapkę)

Dnia 02.07.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie  w ramach projektu TSNM.

CELE SPOTKAŃ: współpraca z miastem Ueckermünde przy realizacji projektów na pograniczu polsko-niemieckim oraz zapoznanie się z miastem, podmiotami ze sfery kultury i bazą projektową w celu osiągnięcia trwałych efektów transgranicznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA w Ueckermünde:

  • przedstawienie uczestników spotkania
  • krótkie przedstawienie idei projektu TSNM
  • omówienie wybranych działań / projektów realizowanych w mieście Ueckermünde
  • rozmowy integracyjne, poznanie miasta – wspólny spacer

PRZEBIEG SPOTKANIA w Neubrandenburgu:

  • przedstawienie idei projektu TSNM, jego założeń programowych, formalnych i organizacyjnych oraz aktualnego stanu realizacji
  • sprawy organizacyjne dotyczące czasu i miejsc spotkań / warsztatów/ projekcji
  • Omówienie aktualnie realizowanych działań, przygotowanie warsztatów intermedialnych, przedstawienie uczestników, nawiązanie współpracy (z TFA),
  • przedstawienie bazy lokalowej i sprzętowej Arche N
  • ekspert Gerlinde Brauer Lübs: Przedstawienie case study z dziedziny działalności Soziokulturelles Bildungszentrum e. V.
  • nawiązanie/wzmocnienie współpracy: rozmowy integracyjne, poznanie miasta, wspólny spacer.