Spotkanie III, Szczecin

11.06.2014, Środa, 15:00
Urząd Marszałkowski, (zobacz mapkę)

Dnia 11.06.2014 odbyło się już trzecie spotkanie w ramach projektu „Transgraniczna sieć nowych mediów”. Uczestnicy – przedstawiciele instytucji kulturalnych mieszczących się na terenie pogranicza – prowadzili dalsze rozmowy na temat funkcjonowania sieci nowych mediów na terenie pogranicza.

CELE SPOTKAŃ: współpraca z Urzędem Marszałkowskim przy realizacji projektów polsko-niemieckich oraz zapoznanie się z możliwościami finansowania podobnych projektów w przyszłości.

PRZEBIEG SPOTKANIA w Urzędzie Marszałkowskim:

  • przedstawienie uczestników spotkania
  • przedstawienie idei projektu TSNM, jego założeń programowych, formalnych i organizacyjnych oraz aktualnego stanu realizacji
  • omówienie potencjalnego projektu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim ( Dział Współpracy Terytorialnej) w ramach funduszu South Baltic Programme

PRZEBIEG SPOTKANIA na Wojska Polskiego:

  • propozycje wspólnych działań, ich realizacji i promocji, rozmowy o możliwościach współpracy w ramach realizowanych projektów
  • nawiązanie/wzmocnienie współpracy, rozmowy integracyjne, poznanie miasta