Spotkanie II, Pasewalk + Bröllin

03.06.2014, Wtorek, 15:00
Pasewalk, (zobacz mapkę)

Dnia 03.06.2014 odbyło się drugie spotkanie organizowane w ramach projektu TSNM. Uczestnicy – podmioty aktywnie działające w obszarze kultury, sztuki i edukacji na terenie pogranicza, tym razem spotkali się w Pasewalku oraz Zamku Bröllin [Schloss Bröllin] w Fahrenwalde.

CELE SPOTKAŃ: współpraca z ośrodkiem Schloss Bröllin przy realizacji projektów na pograniczu polsko-niemieckim oraz zapoznanie się z okolicą i bazą projektową w celu osiągnięcia trwałych efektów transgranicznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA w Schloss Bröllin:

 • przedstawienie uczestników spotkania
 • krótkie przedstawienie idei projektu TSNM
 • omówienie wybranych działań / projektów realizowanych w Schloss Bröllin
 • rozmowy integracyjne, poznanie okolicy – wspólny spacer

PRZEBIEG SPOTKANIA w Pasewalku:

 • przedstawienie idei projektu TSNM, jego założeń programowych, formalnych i organizacyjnych oraz aktualnego stanu realizacji
 • sprawy organizacyjne dotyczące czasu i miejsc spotkań / warsztatów/ projekcji,
 • omówienie aktualnie realizowanych działań / projektów w Szczecinie
 • przedstawienie działalności Stowarzyszenia OFFicyna
 • propozycje wspólnych działań, ich realizacji i promocji, rozmowy o możliwościach współpracy w ramach realizowanych projektów
 • ekspert Bartosz Wójcik: przedstawienie case study z dziedziny projektów polsko-niemieckich na bazie projektów Stowarzyszenia OFFicyna od 1999 r.
 • nawiązanie/wzmocnienie współpracy: rozmowy integracyjne, poznanie okolicy, wspólny spacer.