Spotkanie I, Greifswald + Neubrandenburg

09.05.2014, Piątek, 11:00
Greifswald, (zobacz mapkę)

Dnia 09.05.2014 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Transgraniczna sieć nowych mediów”. Uczestnicy – przedstawiciele instytucji kulturalnych mieszczących się na terenie pogranicza - rozpoczęli pierwsze rozmowy na temat funkcjonowania sieci nowych mediów w obszarze transgranicznym. 

CELE SPOTKAŃ: współpraca z miastem Greifswald przy realizacji projektów na pograniczu polsko-niemieckim oraz zapoznanie się z miastem, podmiotami ze sfery kultury i bazą projektową w celu osiągnięcia trwałych efektów transgranicznych.

PRZEBIEG SPOTKANIA w Greifswald:

  • przedstawienie uczestników spotkania
  • krótkie przedstawienie idei projektu TSNM
  • omówienie wybranych działań / projektów realizowanych w mieście Greifswald
  • rozmowy integracyjne, poznanie miasta – wspólny spacer

PRZEBIEG SPOTKANIA w Neubrandenburgu:

  • nawiązanie/wzmocnienie współpracy: rozmowy integracyjne, poznanie miasta, wspólny spacer.
  • przedstawienie idei projektu TSNM, jego założeń programowych, formalnych i organizacyjnych
  • sprawy organizacyjne dotyczące czasu i miejsc spotkań / warsztatów/ projekcji
  • omówienie aktualnie realizowanych działań / projektów w Szczecinie
  • ekspert: Tomasz Jóźwiak: przedstawienie case study z dziedziny funkcjonowania dużych projektów polsko-niemieckich pod kątem logistyki na bazie realizowanego polsko-niemieckiego festiwalu filmowego.