Warsztaty intermedialne w Neubrandenburgu

16.07.2014, Środa, 13:00
Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg e.V. Arche N, (zobacz mapkę)

 

 

Młodzież, studenci oraz osoby aktywne na polu kultury i sztuki wzięły udział w warsztatach intermedialnych, które odbyły się 16.07.2014 r. w Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg e.V. Arche N.

Grupa uczestników z Polski i z Niemiec miała za zadanie realizację materiału video na temat "Ja i moje miejsce". Głównym założeniem warsztatów była swobodna eksploracja punktu i linii - praelementów w sztukach wizualnych i przełożenie tego na język filmu.

Pierwszy etap warsztatów polegał na przeglądzie prac video znanych artystów, w których wiodącym środkiem wyrazu jest punkt i linia. Celem analizy tych utworów było pokazanie jak za pomocą podstawowych środków formalnych można wywołać refleksję intelektualną i budować emocje. Kolejną fazą było zdefiniowanie przez uczestników, punktu i linii w bliskim otoczeniu, określenie ich właściwości, poszukiwanie napięć i kreowanie sytuacji bliskich założonym scenariuszom. Ta część obejmowała pracę z kamerą.

Nadrzędnym celem warsztatów było wspólne budowanie przestrzeni artystycznego dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami.

Projekt był mocno rozbudowany w warstwie edukacyjnej. Między innymi umożliwił uczestnikom poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat nowych technologii wizualnych i ukazał różnorodność artystyczną szeroko rozumianej sztuki video. Dał także impuls dla własnej aktywności twórczej i zachęcił do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu przygranicznego oraz kreatywnego kształtowania własnego środowiska kulturowego.

Prowadzącymi warsztaty w Neubrandenburgu byli Toni Schwabe oraz Gerlinde Brauer-Lübs.