Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg [Społeczno-Kulturalne Centrum Kształcenia w Neubrandenburgu]

Stowarzyszenie zostało utworzone 16 grudnia 1993 w Domu Kultury i Nauki jako samodzielny ośrodek kultury, mający na celu stworzenie miejsca nauki i spotkań dla ludzi wszystkich narodowości i warstw społecznych, by wspólnie podejmować pracę na rzecz społeczeństwa i kultury oraz by zagwarantować wszystkim udział w życiu społecznym.

 

Stowarzyszenie jako niezależny nośnik kultury prowadzi swoją działalność w różnych miejscach Neubrandenburga w trzech głównych obszarach:

 • kształcenie międzykulturowe
 • pedagogika kultury
 • wydarzenia kulturalne

Istotną część stanowią przy tym miejsca i projekty na rzecz spotkania z migrantami.

Placówki są otwarte przez pięć dni w tygodniu a prowadzą je osoby zatrudnione w ramach pracy dodatkowej, pracownicy interwencyjni oraz wolontariusze. Obok świadczenia doradztwa i pomocy w ofercie można znaleźć również takie bezpłatne zajęcia jak:

 • kursy języka niemieckiego 
 • pomoc w zadaniach domowych
 • wspólne imprezy
 • kreatywne tworzenie
 • warsztaty pisarskie
 • wspólne gotowanie
 • wieczory kulturalne
 • projekty szkolne
 • projekty na rzecz kształcących się dorosłych
 • wystawy i wernisaże          

 

Społeczno-Kulturalne Centrum Kształcenia w Neubrandenburgu ma się za pioniera w sprawie porozumienia między narodami. Mieni się pośrednikiem między kulturami i oferuje ponadpokoleniowe rozmaite kursy, prace w grupach i liczne wydarzenia w kilku miejscach, takich jak Arka N. [Arche N.], Międzykulturowy Ogród przy Reitbahnsee, Dom Kultur  z siedzibą w baszcie – Wieckhaus nr 18 czy Warsztat Eksperymentalny.

Rocznie około 25.000 uczestników z wszystkich grup wiekowych, o różnym pochodzeniu społecznym, zawodowym i narodowym dowodzi powszechnej akceptacji miejscowej ludności. Struktura centrum pozwala również w krótkim czasie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, wyjść na przeciw aktualnym tematom i wydarzeniom.

 

Dom Kultur / Wiekhaus  18

W Neubrandenburgu żyją ludzie wywodzący się z 84 narodów, różnych kręgów kulturowych i grup wiekowych. Żeby dokonać kulturowej integracji tych migrantów, utworzyliśmy w roku 2000 miejsce spotkań dla mieszkańców niemieckich i zagranicznych. Pomagamy im pokonywać codzienne problemy. Wiekhaus umożliwia również organizację imprez na mniejszą skalę. 

Tutaj od 1 września 2007 mieści się nasze biuro.

 

Dom Twórczy „Arka N. “

Jest to miejsce spotkania i międzynarodowego dialogu.

Arka N. ma do zaoferowania różnorodne zajęcia wspierające kreatywność i ukierunkowane na kwestię tożsamości. Stała się punktem wyjścia i miejscem kontaktowym, które ma pozwolić wszystkim zainteresowanym zapoznać się z całością wydarzeń i umożliwić współpracę w rozmaitych obszarach działań (kursy, grupy samopomocy, imprezy). Prezentowane są tu wystawy malarstwa, fotografii i sztuki widowiskowe. Realizowane są małe otwarte formy, takie jak czytanie książek, przedstawienia teatralne i muzyczne, warsztaty, rundy dyskusyjne i dużo więcej. Projekt szkolny „Świat w walizce“ [„Die Welt im Koffer“] jak i inicjatywa „Starsi będziemy później“ [„Älter werden wir später“] mają tu swój dom. Organizowane są międzynarodowe plenery sztuki, projekty typu „Sport zamiast przemocy“ [„Sport statt Gewalt“], projekty prewencyjne, wystawy i wieczory autorskie artystów miejscowych i zagranicznych . We współpracy z dalszymi partnerami, jak np. stowarzyszeniami zaangażowanymi społeczno-kulturalnie, Wyższą Szkołą w Neubrandenburgu, Lokalną Grupą Działania Socjokultura, jak i Unią Europejską odbywają się imprezy reprezentatywne o kontekście lokalnym i ponadregionalnym. Kursy ceramiki, dni koronki, warsztaty taneczne i bębniarskie, a także wspólne kursy gotowania dla dzieci to tylko niektóre z nich.

 

Warsztat eksperymentalny

Dzięki mobilności docieramy do wielu dzieci w wieku 10-14 lat z różnych części miasta i okolicznych terenów. Dzieci w tym wieku powinny własnymi siłami i pod czyimś kierownictwem odnaleźć sensowne zajęcie, co miałby się przyczyniać do zapobiegania przestępczości wśród nieletnich i społecznej integracji. Poprzez oferowane zajęcia kulturalne i spotkania towarzyskie, poprzez przekazywanie wiedzy w odniesieniu do problemów dnia codziennego, a także techniki konwersacji i zachowań chcemy pomagać wzmacniać poczucie własnej wartości.

W Warsztacie Eksperymentalnym proponujemy zajęcia z takich dziedzin, jak projektowanie i praca z tekstyliami, ceramika i obróbka drewna, aby zmotywować dzieci do podejmowania własnej inicjatywy i bawiąc przekazywać wartość pracy. Dzięki mobilnemu Warsztatowi Eksperymentalnemu pracownicy projektu wychodzą również na przeciw potrzebom różnych instytucji (szkołom, placówkom dziennej opieki nad dziećmi).  

 

Ogród międzykulturowy

Od jesieni 2004 istnieje ogród narodów w neubrandenburskim centrum społecznym w dzielnicy Reitbahn. To tutaj żyje większość imigrantów oraz wiele dotkniętych bezrobociem rodzin.

Urządzony na powierzchni ogrodowej o wielkości 4000 m²  Ogród międzykulturowy prowadzony jest przez rodziny migracyjne  z 10 różnych narodów, co stwarza nowe przestrzenie do działania oraz buduje społeczności. Celem  jest międzykulturowa nauka wszystkimi zmysłami.

Dzięki wspólnej pracy w ogrodzie powstaje proces wymiany i wzajemności, a tym samym miejsce, w którym można doświadczyć integracji w konkretnej praktyce. Ponadto proces powstawania wspólnoty ma pozytywny wpływ na rodziny migracyjne zarówno w kwestii postrzegania samych siebie jak i obcokrajowców. Projekt integracji umożliwia im stawanie się częścią środowiska szczególnie poprzez naukę języka, dzięki czemu mają swój wkład w grupie społecznej. Kultywują i zbierają, wnoszą swoją pracę i sami siebie zaopatrują.

Ogrodnicy-amatorzy i zainteresowani mogą w Ogrodzie międzykulturowym w kontakcie z zatrudnionymi tu pomocnikami opiekunów ds. integracji rozwijać wspólnie nowe idee, tworzyć ogrody i w ten sposób kontynuować i zacieśniać dialog kultur.  I tak powstało tu 10 ogrodów narodowych z uprawami z Tajlandii, Argentyny, Ruandy, Jamajki, Meksyku, Mauretanii, Mozambiku, Armenii, Rosji, Słowacji oraz ogród z inicjatywy mieszkańców „Życie przy Reitbahnweg“ [„Leben am Reitbahnweg"]. Latem 2005 dzięki kierownictwu architektki Dorothee Rätsch powstała przepiękna, zbudowana z naturalnego drewna mandala. Afrykański okrągły dom został zaprojektowany przez panią Rätsch i wzniesiony pod jej nadzorem budowlanym przez licznych pracowników, studentów i wielu pracowitych pomocników.

 

Spotkanie, zbliżenie, akceptacja przez:

 • wspólną pracę w ogrodzie
 • międzykulturowe spotkania (imprezy, dożynki, jubileusze)
 • warsztaty, spotkania sąsiedzkie
 • obozy dla dzieci, obozy językowe, wystawy, wydarzenia
 • współpraca z ratuszem, szkołami i placówkami dziennej opieki nad dziećmi, innymi stowarzyszeniami i przedstawicielami oświaty, inicjatywami różnych części miasta

 

Dzięki oferowanym zajęciom z zakresu doradztwa i kształcenia, zabawom i spotkaniom z grupami stowarzyszenia jak i spoza społeczno-kulturowego środowiska wspiera się współistnienie kultur, integrację, międzykulturowy dialog a także rozbudza zaangażowanie i inicjatywę własną imigrantów. Ogród otwiera się na społeczeństwo przyjmujące i wspomaga klasy szkolne, parafie i miejscową ludność.