Stowarzyszenie OFFicyna

Miejsce sztuki OFFicyna to laboratorium działań artystyczno-społecznych.

Współistnieją tu wystawy w galerii, warsztaty, projekty kuratorowane i współtworzone przez uczestników, działania w przestrzeni miejskiej i wyjazdy do innych miejsc sztuki, koncerty muzyki improwizowanej, działania performance, multimedia i festiwale sztuk synkretycznych. Trwa praca w rzeczywistym miejscu i czasie. OFFicyna jako jedyna w Szczecinie definiuje pojęcie sztuki.

OFFicyna rozpoczęła swoje działania nieformalnie w 1998 r. Następnie miejsce przy ul. Lenartowicza miało stać się Galerią Miejską. Powołane tymczasowo do życia miejsce sztuki pozostało tu do dziś.

m/s OFFicyna jest placówką, która dba o sztukę, kulturę i edukację w ich wzajemnej relacji. Profil jej aktywności składa się więc z działań, które obejmują te trzy obszary.

OFFicyna jest środowiskiem, skupionym wokół miejsca sztuki i stowarzyszenia, które współtworzy artystyczny aspekt szczecińskiej rzeczywistości.

OFFicyna to kompleks budynków z ogromnym potencjałem przestrzennym (ponad 900m2 pod dachem, około 600m2 podwórza + duży komin) z pracownią plastyczną, galerią, halą wystawienniczą, salą kinowo-teatralną i pomieszczeniami warsztatowymi - to miejsce społeczne (Magdalena Lewoc).

 

Galeria

W przestrzeniach m/s OFFicyna odbywają się prezentacje szeroko rozumianej sztuki współczesnej - od wystaw sztuk klasycznych (malarstwo, grafika, fotografia), poprzez architekturę, po instalację i sztukę idei. Od początku istnienia placówki galeria stanowi miejsce prezentacji ważnych zjawisk sztuki współczesnej oraz poszukiwań nurtów przyszłości. Swoje prace prezentowali tu więc zarówno artyści znani i uznani, tacy jak Józef Robakowski, Wojciech Prażmowski czy Andrzej Dudek-Dürer, jak i młodzi twórcy. Duży nacisk galeria kładzie na prezentacje site specific. Część prac powstaje w miejscu sztuki. W ten sposób galeria stanowi część innych obszarów laboratoryjnej działalności m/s OFFicyna.

 

Eventy  

Punkt ciężkości działalności m/s OFFicyna leży na pracy w rzeczywistym miejscu i czasie. Obok prac przygotowywanych w miejscu i prezentowanych następnie w galerii, istotnym składnikiem OFFicyny są wydarzenia jednostkowe. W m/s OFFicyna mają miejsce takie projekty jak wieczory i poranki performance (z miejscem związani są m.in. Antoni Karwowski i Andrzej Pawełczyk) czy projekt "Wstęp wolny", prezentujący ważne postaci, zjawiska i nurty sztuki aktualnej (m.in. spotkanie z Marcinem Berdyszakiem czy prezentacja Warszawskiego Aktywu Artystów, przygotowana przez Barbarę Konopkę).

 

Festiwale

OFFicyna od początku działalności organizuje i współorganizuje rozbudowane formy prezentacji sztuk współczesnych. Najstarszy szczeciński festiwal Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego odbywają się lub są wzbogacane o prezentacje towarzyszące, przygotowane przez m/s OFFicyna. W tych ramach OFFicyna prezentowała m.in. Władysława Kaźmierczaka i Ewę Rybską, Marcina Berdyszaka, Jörna Burmestera.

 

Performance Intermedia (kuratorzy: Bartosz Wójcik, Antoni Karwowski)

m/s OFFicyna organizuje    Performance Intermedia od 2003 r. (po raz pierwszy w ramach V Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej p.t. Private Impact). Stanowi on połączenie pracy warsztatowej oraz prezentacje o charakterze festiwalowym. Łączą one wybitnych twórców sztuki żywej i intermediów z młodymi ludźmi otwartymi na nowe impulsy intelektualne. Zapraszani twórcy reprezentują różnorodne nurty, wynikające z odmiennych tradycji i kultur (uczestnicy z kilkudziesięciu krajów świata).

 

Szczecin European Film Festival

Szczecin European Film Festival, do 2013 r. Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentART, organizowany od 2006 r. wspólnie z pierwotnym organizatorem przedsięwzięcia o 15-letniej tradycji - niemieckim Stowarzyszeniem Latücht Film & Media - to jedno z większych szczecińskich wydarzeń kulturalnych, prezentujących produkcje filmowe bazujące na rejestracji rzeczywistości. Jest to aktualnie jedyna oferta regionalna w obszarze filmowym o charakterze festiwalowym.

 

Projekty własne

Geofizyka Szczecina to główny obszar zainteresowań OFFicyny. Najważniejsza jest więc praca w i z przestrzenią miejską. Z biegiem czasu OFFicyna buduje kompleksowy program laboratoryjnego badania historii, architektury i przestrzeni społecznej dzielni Niebuszewa oraz całego miasta